Rudi   Books   Publishing   House ,   както   най-мъд- рите от вас вече са се досетили, е издателство. Това   няма   защо   да   ви   плаши.   Тук   издаваме книги.    Ако    сте    грамотни    и    ви    човърка    отвътре    да творите   безсмъртни   литературни   шедьоври,   все   ня- кой   трябва   да   ви   потупа   по   гърба   и   да   ви   каже   не- двусмислено   и   членоразделно,   че   сте   добре   дошли   - ако   ще   и   само   да   наминавате   през   офиса,   за   да   уда- рите   един   коняк   и   леко   да   намекнете,   че   има   и   неуч- тиви   издатели,   каито   не   се   сещат   да   ви   предложат една   простичка   хубава   пура   към   коняка.   В   случай,   че моментално   не   хукнем   да   ровим   за   така   лелеяната пура    из    чекмеджетата,    значи    сме    пред    фалит    или още по-зле - след. Е,   ако   сте   отявлен   невежа   и   нито   поезията, нито    прозата    ви    се    удават,    потърсете    си    някое    от многото   други   издателства.   Не   е   изключено   разни типове   с   удоволствие   да   се   захванат   да   печатат   ба- налните   глупости,   с   които   в   пристъп   на   лош   вкус   и ниска   класа   сте   пожелали   да   ви   увековечат.   Ще   ви обслужат,   смеейки   се   зад   гърба   ви,   че   им   е   дошло   на крака   поредното   бездарие,   което   на   всяка   цена   иска да   се   изфука   пред   съседите   си,   роднините   си   и   обек- та   на   похотливите   си   щения,   че   е   истински   писател, издал   книга .   И   понеже   ви   се   намират   пари   за   хар- чене,   които   вероятно   сте   изтръгнали   назаем   от   гор- ката   си,   безпомощна   баба,   ще   получите   жадуваната услуга   и   ще   си   тръгнете   с   два   наръча   неконверти-
руема хартия, обрани до шушка, - но пък щастливи. Ние   в   Rudi   Books   ще   ви   съжаляваме.   Но   в   ни- какъв случай няма да съжаляваме за вас . Защото ние търсим злато. Само злато. И    нищо    друго,    освен    злато,    изобщо    няма    да привлече вниманието ни. Даваме   дума   да   не   предлагаме   на   читателите си   недоразумения,   написани   от   претенциозни   само- званци,    които    към    истинската    поезия    и    проза    се отнасят   така,   както   разбивачите   на   пътни   настилки   - към концертните зали. Но   да   не   съдим   набързо.   Понякога,   обикнове- но   в   ранната   фаза   от   пътя   си,   човек   не   е   много   сигу- рен   към   коя   от   двете   категории   принадлежи.   Това колебание   е   почти   сигурен   белег,   че   върви   към   вър- ха.   Или   поне,   че   си   дава   сметка   за   разликата.   Дали ще   достигне   златната   категория,   кой   да   каже.   Но   е задължително   да   опита.   А   за   нас   е   задължително   да му    дадем    начален    тласък,    ако    ще    за    целта    да    се наложи   тепърва   да   го   учим   да   пие   коняк,   да   пуши пури и да похапва шоколадови бонбони за енергия.
RUDI BOOKS PUBBLISHING HOUSE BULGARIA, SOFIA 1504 9 SAN STEFANO STR. OFFICE@RUDI-BOOKS.EU
АКО НЯКОЙ ТИ ИЗВАДИ МЕЧ, ПОКАЖИ МУ СВОЯ. АКО ПЪК СРЕЩНЕШ ЧОВЕК, КОЙТО НЕ РАЗБИРА ОТ ПОЕЗИЯ, НЕ МУ ПОКАЗВАЙ СВОЯТА.
RUDI BOOKS АВТОРИ НОВИНИ ЖАНРОВЕ КОНТАКТ DOWNLOAD

free hit counter